Presentación

AutorMorillo, Aura Marina
7
PRESENTACIÓN
Ελ Ανυαριο δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο. Ναχε εν ελ α〉ο
1.969, χον συ πριµερ νµερο, βαϕο λα ∆ιρεχχι⌠ν δελ ∆ρ. Ραµ⌠ν
ςιχεντε Χασανοϖα, δελ ∆ρ. Λυισ Γονζ〈λεζ Βερτι, χοµο ∆ιρεχτορ
Ενχαργαδο ψ δελ ∆ρ. Λινο Ροδργυεζ Αριασ−Βυσταµαντε, χοµο
Ινϖεστιγαδορ− Χοορδιναδορ, χον λα  ναλιδαδ δε διφυνδιρ λοσ ρε−
συλταδοσ δε λασ λαβορεσ δε ινϖεστιγαχι⌠ν δεσαρρολλαδασ πορ
λοσ ινϖεστιγαδορεσ αδσχριτοσ αλ Χεντρο δε ϑυρισπρυδενχια, ε
ινϖεστιγαδορεσ δε οτρασ υνιϖερσιδαδεσ ταντο Ναχιοναλεσ χοµο
Ιντερναχιονεσ, χονϖιρτινδοσε εν 1.985, εν Χεντρο δε Ινϖεσ−
τιγαχιονεσ ϑυρδιχασ ψ συ πυβλιχαχι⌠ν εν Ρεϖιστα Ανυαριο δε
∆ερεχηο, εξιστιενδο δεσδε συ χρεαχι⌠ν χ⌠µο ελ ⌠ργανο πριν−
χιπαλ ψ, µ〈σ ιµπορταντε δε διϖυλγαχι⌠ν δε λα ινϖεστιγαχι⌠ν δε
λασ Λεψεσ, ϕυρισπρυδενχιασ ψ διϖερσοσ τεµασ θυε αρροπαν ελ
〈ρεα δε λασ Χιενχιασ Σοχιαλεσ, ελ Ανυαριο δε ∆ερεχηο, εσ
υνα πυβλιχαχι⌠ν, ινδεξαδα εν ελ νδιχε δε Ρεϖιστασ ςενεζο−
λανασ δε Χιενχια ψ Τεχνολογα (ΡΕςΕΝΧΨΤ) βαϕο ελ χ⌠διγο
ΡςΑ000 (ηττπ://ρεϖενχψτ.υλα.ϖε/σχιελο)πηπ ψ χαταλογαδο εν
ελ Σιστεµα Ρεγιοναλ δε Ινφορµαχι⌠ν δε Λνεα παρα Ρεϖιστασ
Χιεντ χασ δε Αµριχα Λατινα, ελ Χαριβε, Εσπα〉α ψ Πορτυγαλ
(ΛΑΤΙΝ∆ΕΞ). Συ χοντενιδο σε ενχυεντρα πυβλιχαδο εν λα π〈−
γινα ωεβ δελ ρεποσιτοριο Ινστιτυχιοναλ δε λα Υνιϖερσιδαδ δε Λοσ
Ανδεσ (ΣΑΒΕΡ−ΥΛΑ:ηττπ:ωωω.σαβερ.υλα.ϖε/ανυαριοδεδερε−
χηο).
Ελ Ανυαριο δε ∆ερεχηο Ν.≡ 34 Εδιχι⌠ν Εσπεχιαλ, δα ινιχιο α
υνα προπυεστα πορ παρτε δελ Χ∆ΧΗΤΑ α λα Ρεϖιστα Ανυαριο
δε ∆ερεχηο δελ Χεντρο δε Ινϖεστιγαχιονεσ ϑυρδιχασ, θυε
χοντεµπλα λα ρεχυπεραχι⌠ν δε περιοδιχιδαδ, δαδα λα σιτυαχι⌠ν
Πασ, δε λα χυαλ νο εσχαπα νυεστρα ιλυστρε Υνιϖερσιδαδ ψ χυψο
οβϕετιϖο εσ νιϖελαχι⌠ν, δελ α〉ο 2017 αλ 2018.
Α λο εξπυεστο αντεριορµεντε, ελ Χεντρο δε Ινϖεστιγαχιονεσ
ϑυρδιχασ χοντεµπλα λα πυεστα αλ δα εν συ περιοδιχιδαδ χον
εστε νµερο Ν≡. 34 Εδιχι⌠ν Εσπεχιαλ, δονδε σε πρεσενταν
αρτχυλοσ δε γραν ιντερσ γραχιασ α λα χολαβοραχι⌠ν δε χινχο

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR