Fundamentos y principios constitucionales de la protección a la familia y a los niños, niñas y adolescentes

AutorDe Jongh Sarmiento, Francisco Alfredo
CargoAbogado Cum Laude (ULA), Especialista en Justicia Constitucional (UCLM); Especialista en Derecho Administrativo (ULA). Abogado Jefe adscrito al Servicio Jurídico de la Universidad de Los Andes. Profesor de pregrado y postgrado Invitado ULA.francisco.js@ula.ve
72
De Jongh Sarmiento, Francisco Alfredo. Fundamentos y principios constitucionales de la
protección a la familia y a los niños, niñas y adolescentes./ pp. 70-92
ΦΥΝ∆ΑΜΕΝΤΟΣ Ψ ΠΡΙΝΧΙΠΙΟΣ ΧΟΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛΕΣ ∆Ε
ΛΑ ΠΡΟΤΕΧΧΙΝ Α ΛΑ ΦΑΜΙΛΙΑ Ψ Α ΛΟΣ ΝΙ∇ΟΣ, ΝΙ∇ΑΣ Ψ
Α∆ΟΛΕΣΧΕΝΤΕΣ
ΦΥΝ∆ΑΜΕΝΤΑΛΣ ΑΝ∆ ΧΟΝΣΤΙΤΥΤΙΟΝΑΛ ΠΡΙΝΧΙΠΛΕΣ ΟΦ ΤΗΕ
ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ ΟΦ ΤΗΕ ΦΑΜΙΛΨ ΑΝ∆ ΟΦ ΤΗΕ ΧΗΙΛ∆ΡΕΝ ΑΝ∆
Α∆ΟΛΕΣΧΕΝΤΣ
∆ε ϑονγη Σαρµιεντο, Φρανχισχο Αλφρεδο∗
∗ Αβογαδο Χυµ Λαυδε (ΥΛΑ), Εσπεχιαλιστα εν ϑυστιχια Χονστιτυχιοναλ (ΥΧΛΜ); Εσπεχιαλιστα
εν ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο (ΥΛΑ). Αβογαδο ϑεφε αδσχριτο αλ Σερϖιχιο ϑυρδιχο δε λα
Υνιϖερσιδαδ δε Λοσ Ανδεσ. Προφεσορ δε πρεγραδο ψ ποστγραδο Ινϖιταδο ΥΛΑ.φρανχισχο.ϕσ≅
υλα.ϖε
Ρεχιβιδο: 06/05/2018 Αχεπταδο: 17/09/2018
Resumen
Α ραζ δε λα απροβαχι⌠ν δε λα Χονϖενχι⌠ν Ιντερναχιοναλ σοβρε λοσ ∆ερεχηοσ
δελ Νι〉ο, ελ Εσταδο ϖενεζολανο ηα τενιδο θυε αδεχυαρσε α διχηα νορµα
ιντερναχιοναλ, τοδα ϖεζ θυε ελ χαµβιο εντρε ελ συϕετο δε τυτελα α συϕετο
δε δερεχηο συπυσο υνα αχτυαλιζαχι⌠ν δε λα νορµατιϖα ϕυρδιχα ιντερνα,
µατεριαλιζαδα εν λα σανχι⌠ν δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Προτεχχι⌠ν δε Νι〉οσ ψ
Αδολεσχεντεσ, χον συσ ποστεριορεσ ρεφορµασ ψ χονσαγραχι⌠ν χονστιτυχιοναλ
δελ Νι〉ο ψ ελ Αδολεσχεντε χοµο συϕετο δε δερεχηο.
Ασ εντονχεσ, ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο ϖενεζολανο χονσαγρα αλ νι〉ο ψ αλ
αδολεσχεντε χοµο υν συϕετο δε δερεχηο, αλεϕ〈νδοσε δε λα χονχεπχι⌠ν
δε λα σιτυαχι⌠ν ιρρεγυλαρ δελ µενορ, πορ λο θυε ηα εσταβλεχιδο, εν συσ
φυνδαµεντοσ χονστιτυχιοναλεσ, υνα σεριε δε πρινχιπιοσ ρεχτορεσ θυε σον
λοσ θυε οριενταν λα αχτυαχι⌠ν δελ Εσταδο, λα φαµιλια ψ λα σοχιεδαδ εν
χυανδο α λασ πολτιχασ πβλιχασ ψ α λα τοµα δε δεχισιονεσ δεντρο δε λασ
χοµυνιδαδεσ.
Παλαβρασ χλαϖε: Νι〉ο. Αδολεσχεντε. Ιντερσ συπεριορ. Συϕετο δε δερεχηο.
Πριοριδαδ αβσολυτα.
73
ANUARIO DE DERECHO. Año 34, N° 34. Especial 2017-2018
Mérida-Venezuela. ISSN:0076-6550.
Abstract
Φολλοωινγ τηε αππροϖαλ οφ τηε Ιντερνατιοναλ Χονϖεντιον ον τηε Ριγητσ οφ τηε
Χηιλδ, τηε ςενεζυελαν Στατε ηασ ηαδ το αδαπτ το σαιδ ιντερνατιοναλ νορµ,
σινχε τηε χηανγε βετωεεν τηε συβϕεχτ οφ γυαρδιανσηιπ το τηε συβϕεχτ οφ
λαω µεαντ αν υπδατε οφ τηε ιντερναλ λεγαλ ρεγυλατιονσ, µατεριαλιζεδ ιν τηε
σανχτιον οφ τηε Οργανιχ Λαω φορ τηε Προτεχτιον οφ Χηιλδρεν ανδ Αδολεσχεντσ,
ωιτη ιτσ συβσεθυεντ ρεφορµσ ανδ χονστιτυτιοναλ χονσεχρατιον οφ Χηιλδρεν
ανδ Αδολεσχεντσ ασ συβϕεχτσ οφ λαω.
Τηυσ, τηε ςενεζυελαν λεγαλ σψστεµ χονσεχρατεσ τηε χηιλδ ανδ τηε
αδολεσχεντ ασ α συβϕεχτ οφ λαω, µοϖινγ αωαψ φροµ τηε χονχεπτιον οφ τηε
ιρρεγυλαρ σιτυατιον οφ τηε µινορ, σο τηατ ιτ ηασ εσταβλισηεδ, ιν ιτσ χονστιτυτιοναλ
φουνδατιονσ, α σεριεσ οφ γυιδινγ πρινχιπλεσ τηατ αρε ωηατ τηεψ γυιδε τηε
αχτιονσ οφ τηε Στατε, τηε φαµιλψ ανδ σοχιετψ ασ ρεγαρδσ πυβλιχ πολιχιεσ ανδ
δεχισιον−µακινγ ωιτηιν χοµµυνιτιεσ.
Κεψ Ωορδσ: Χηιλδρεν, Τεεν,Τοπ ιντερεστ, Συβϕεχτ οφ λαω, Αβσολυτε πριοριτψ.
1. ΛΟΣ ∆ΕΡΕΧΗΟΣ ΗΥΜΑΝΟΣ ∆Ε ΛΟΣ ΝΙ∇ΟΣ, ΝΙ∇ΑΣ
Ψ Α∆ΟΛΕΣΧΕΝΤΕΣ ΕΝ ΛΑ ΧΟΝΣΤΙΤΥΧΙΝ ∆Ε ΛΑ
ΡΕΠ∨ΒΛΙΧΑ ΒΟΛΙςΑΡΙΑΝΑ ∆Ε ςΕΝΕΖΥΕΛΑ
Λυεγο δε λα ∆εχλαραχι⌠ν Υνιϖερσαλ δε λοσ ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ, προ−
χλαµαδα πορ λα Ασαµβλεα Γενεραλ δε λασ Ναχιονεσ Υνιδασ εν 1948,
σε ινχλυψεν, πορ ϖεζ πριµερα, λοσ δερεχηοσ δε λοσ νι〉οσ, νι〉ασ ψ
αδολεσχεντεσ, εν ελ εντενδιδο θυε τοδοσ λοσ δερεχηοσ απλιχαβλεσ α
λοσ αδυλτοσ, σον εξτενσιϖοσ α εστοσ συϕετοσ εσπεχιαλεσ δε λεψ.
Τρασ λα ρατι! χαχι⌠ν δε λα Χονϖενχι⌠ν σοβρε λοσ ∆ερεχηοσ δελ Νι〉ο
(1989) πορ παρτε δελ Εσταδο ϖενεζολανο εν 1990, εσ τοµαδα χοµο
λεψ ναχιοναλ, πορ λο θυε ασυµε ελ χοµπροµισο δε γαραντιζαρ α το−
δοσ λοσ νι〉οσ, νι〉ασ ψ αδολεσχεντεσ θυε σε ενχυεντρεν εν ελ τερρι−
τοριο ναχιοναλ ϖενεζολανο τοδοσ λοσ δερεχηοσ ρεχονοχιδοσ εν εστε
ινστρυµεντο ϕυρδιχο ιντερναχιοναλ.
Εν ταλ σεντιδο, χοµο λο πλαντεα Πε〉αρανδα Θυιντερο (2013:53), ελ
αρτχυλο 4 δε λα Χονϖενχι⌠ν ινστα αλ Εσταδο ϖενεζολανο α αδοπταρ,

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR